Přestavba garáže, duben 2018

Přestavba garáže a skladu před budovou expedice pekařství začala bouráním. Bylo potřeba vyměnit krov, který byl místy propadlý a do budovy zatékalo. Také zdi nebyly v dobrém stavu, bortily se, zejmnéna ta u cesty ke školce. Původní maštal s klenutým stropem jsme zachovali jako sklad.

Proběhlé práce ilustrují následující fotky.