Historie budovy č.p.53 v Kovářově

Založeno v roce 1992
Jsme řemeslná pekárna s převážně ruční výrobou širokého sortimentu jak
běžného pečiva, tak i speciálního a trvanlivého. Vyhlášené jsou koláče,
sýrové tyčinky a z trvanlivého – podkůvky, zelňáky a žitné placičky.

Tradice pekařství v Kovářově

Vznik současného pekařství

V roce 1992 si část objektu pronajala od Obecního úřadu a zrekonstruovala na provozovnu pekařství paní ing. Pavla Kolářová. Jak se pekařství rozvíjelo, paní Kolářová postupně rozšířila provozovnu i na nevyužívané prostory, odkoupila budovu a v roce 2003 provedla rekonstrukci podlah, odpadů a vody, dřevěný strop v dílně se nahradil železobetonovým. Půda bývalé sýpky se mohla, díky nové podlaze, využít jako šatny pro zaměstnance. Stará pec se také nahradila novou a další …
V roce 2005 paní ing. Pavla Kolářová prodala budovu s provozovnou, synovi a dále se podílí na rozvoji Pekařství. Ing. Jaroslav Kolář s manželkou Hanou dále rozvíjí tuto firmu, zvětšují sortiment výrobků, i rozšiřují oblast rozvozu. Při uvedení do provozu v roce 1992 mělo pekařství 6 stálých zaměstnanců a nyní je to 21 ( celkem přes 30 ) zaměstnanců.
V roce 2011 jsme dokončili stavbu expedice a skladu prodejny.