Rekonstrukce 2015

Na jaře roku 2015 jsme provedli rozsáhlou rekonstrukci skladovacích prostor, moučného hospodářství, stropu a odvětrání.

Moučné hospodářství jsme přesunuli do nových prostor. Firma Trkovský sro postavila zcela nové silo na 12t mouky,celé z nerezu. Dále vyčistila a zrepasovala konstrukci u dvou stávajících sil. Změnilo se i provzdušňování a pneu doprava. Vše je řízeno přes počítač od firmy Microcomp.

Železobetonový strop a další stavební úpravy provedla firma Josef Šimeček. Nové stropy jsou zateplené a opatřené omyvatelnou barvou.

Odvětrání skladů a přípravny je provedeno dvěmi rekuperačními jednotkami a dílna je odvětrávána pomocí směšovací klapky podle projektu ing. Petra Janečka. Zapojení jednotek provedla firma Elektrosystémy Milevsko.

Díky této rekonstrukci jsme zásadně zlepšili skladování surovin, zlepšili se pracovní podmínky a hygiena zaměstnanců. V uvolněných prostorách máme možnost instalovat nové technologie.

Rekonstrukce 2015 Rekonstrukce 2015 (2) Rekonstrukce 2015 (3)