Instalace nové kasy v prodejně, únor 2017

Kvůli přechodu na EET jsme byli nuceni nové, jednoduché a funkční kasy s fiskální pamětí vyřadit. Původní kasy již nebyly schopné propojení na internet. 

Zvolili jsme variantu počítače a dotykovou obrazovku. První SW jsme museli po třech měsících vyměnit, protože nebyl vhodný pro náš sortiment. Druhý program je už profesionální a rozšířený ve většině prodejen. Celková částka po zavedení a proškolení zaměstnanců se pohybovala kolem 100 tis. Kč. K této částce se přidávají ještě pravidelné měsíční poplatky za udržování SW.